Vattenavstängning – fredag 4/12

Meddelande från Stockholm vatten och avfall – fredag 4/12 mellan 08:00-10:00

Vattnet stängs av till din fastighet, fredag 4/12 mellan klockan 08:00-10:00. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Berör Hässelbygårdsskolan, Gräsklipparvägen, Redskapsvägen, Rabattvägen, Kavaljerstigen, Enspännargatan, Formansgränd, Astrakangatan 173-177

Mer information kan ni läsa på: www.stockholmvattenochavfall.se

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen