Intresseanmälan för laddning av el-fordon

Samfälligheten Johannelund-Lövsta Allé undersöker intresset med att ladda
el-fordon bland parkerings – och garagehyresgästerna.

Är du intresserad? Vänligen fyll i formuläret nedan och skicka till styrelsens mejladress.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen (styrelsen@tradgardsmastaren.org)