Styrelsen

Ordförande
Jan Berglöf

Ledamöter

Sanna Kanrell

Marie Långh

Suppleanter

Büsra Ünver