Värmen är tillfälligt avstängd.

På grund av en felkoppling efter att Fortum varit här tidigare (troligtvis 28/8) är värmen i undercentralen avstängd tillfälligt tills problemet kan lösas .