Tillfälligt fel på värmen i lägenheterna

Tillfälligt fel på värmen i samtliga lägenheter. Det är felanmält.

Värmen har nu ställts in manuellt men det kan ta någon dag innan värmen kommer igång.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen