Felanmälan

Denna information hittas även i BOPÄRM BRF TRÄDGÅRDSMÄSTAREN JOHANNELUND flik 1. Senast updaterad 2013-10-28.

 

Vid felanmälan inom garantitiden ska du alltid uppge vad felet är samt namn, adress och telefonnummer. Fel på lägenheten som kan uppstå under garantitiden kan delas upp i två kategorier:

  1. Skönhetsfel
    T.ex. sprickor i tapeten och fönsterhörn, färg som flagar etc. Sådana fel åtgärdas ej löpande utan dessa åtgärdas efter 2-årsbesiktningen.
  2. Funktionsfel
    T.ex. fönster kan ej öppnas, toaletten spolar inte. Sådana fel åtgärdas så snart det går efter att Ni har anmält dem.

 

Felanmälan dagtid
För felanmälan vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00 kontaktas Järntorget Bostad AB.
I första hand skicka ett e-postmeddelande till eftermarknad@jarntorget.se för att underlätta handläggningen av ert ärende. Ring sedan kontaktperson Andreas Rahlén på telefon 08 – 705 39 50.

Felanmälan efter kontorstid – AKUTA FEL
Vid “jourfall” efter kontorstid, där felet inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, kan Stadens Energiteknik AB på telefon 08 – 29 43 70 kontaktas. Felanmälan efter kontorstid skall endast göras i akuta fall (vattenläckage eller dyl.) eller om särskilda skäl föreligger.

Anmälan drift- och underhåll
Bostadsrättsföreningen har tecknat avtal med AS Underhåll AB för drift och underhåll av fastigheten. Vid frågor angående drift och underhåll kontaktas AS Underhåll AB på 070 – 497 94 06 alternativt asunderhall@gmail.com.
Drift- och underhållsfrågor skall innan anmälan godkännas av styrelsen.