Tvättstugan

 

 

 

TVÄTTSTUGEREGLER

 

Brf Trädgårdsmästaren Johannelund (2018-04-08)

 

                                                                                                                                  

 

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

 

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

 

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

 

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen antingen via vår hemsida www.tradgardsmastaren.org eller via mail styrelsen@tradgardsmastaren.org.

 

Allmänt
Tvättstugan får endast användas av föreningens medlemmar.
I Stockholms kommun är vattnet mjukt vilket innebär att doseringen av tvättmedel kan minskas.
Använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH för att undvika att bygeln kan skada maskinerna.

 

Tvättid

Bokas med en låsbar cylinder med lägenhetens nummer. En låscylinder per hushåll.
Glöm inte att ta bort cylindern efter tvättidens slut.
Tvättiden anses vara förbrukad om den ej utnyttjas inom de första 30 minuterna.
Tvättstugan utnyttjas endast mellan den tid som är bokad.
Önskar du fortsätta utnyttja tvättstugan efter tvättiden har upphört måste du kontakta den som har bokat tiden efter och fråga om det är OK. Ett tidlås är monterat på tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp som innebär att fr o m 181016  går det bara att använda maskinerna mellan kl 07.00-22.00.
Mellan kl 22.00-07.00 kommer det inte gå att använda maskinerna vilket gör att det är väldigt viktigt att tiderna efterföljs. Extra viktigt är det att tänka på att tvättmaskinerna är klara till kl 22.00.

 

 

Efter tvättidens slut

 

  • Torkskåp torkas rent.
  • Torktumlarnas luddfilter skall rengöras efter användning.
  • Tvättmaskinernas inkast för tvättmedel och sköljmedel skall göras rent.
  • Golv skall alltid sopas och våttorkas.
  • Bänkytor skall torkas rent.
  • Stäng alla fönster.
  • Ljuset släcks automatiskt.