Parkering

Parkeringen i området sköts av en samfällighetsförening. Mer info kan hittas på: https://www.johannelundsamfallighet.se/

 

Det företag som i nuläget ansvarar för uthyrningen av parkeringplatser i området är Aimo Park.

 

Vill du veta hur lång väntetiden är idag?

Eller hur du ska gå tillväga för att ställa dig i kön?

 

Kontakta Aimo Park (tidigare Q-park)!